Sklep internetowy mieszczący się na stronie www.gymskin.pl stanowi własność:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SALIGA” Grzegorz Balicki

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Ks. J. Popiełuszki 70

(w dalszej części zwana Gym Skin lub Sprzedawca)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SALIGA” Grzegorz Balicki  jest zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Legitymuje się numerem NIP: 773-001-38-69 oraz REGON: 590307483.

I DANE KONTAKTOWE

 1. Adres: 97-200 Tomaszów Maz, ul. Ks. J. Popiełuszki 70
 2. Adres e-mail: kontakt@gymskin.pl
 3. Numer telefonu: 602-272-612, 504-416-700
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 83 1240 3145 1111 0000 2779 7897
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej.

II INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy Gym Skin prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej i jest zlokalizowany pod adresem www.gymskin.pl
 2. Wszystkie informacje dotyczące oferowanych przez Sprzedawcę produktów dostępne są na stronie Sklepu, w opisie wybranego produktu.
 3. Logo i wzory towarów stanowią własność Gym Skin.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym Gym Skin są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Wszystkie produkty oferowane na stronie Sklepu są wzorami autorskimi Gym Skin.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były zgodne z rzeczywistością jednak odcień koloru może różnić się od oryginału ponieważ zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu jakim dysponuje Kupujący.
 7. Tabele rozmiarów w centymetrach zostały podane na stronie Sklepu. Jeśli Kupujący nie jest pewien jaki rozmiar powinien zmówić powinien skontaktować się ze sprzedawcą w celu konsultacji.
 8. Ceny produktów są cenami brutto podane w polskich złotych.
 9. Na końcową kwotę składa się cena produktu oraz koszt przesyłki o którym Kupujący jest informowany w trakcie dokonywania zakupów.
 10. Kupujący po zatwierdzeniu zamówienia jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty podanej przez Sprzedawcę.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
 12. Postanowienia niniejszego Regulamin nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. W sytuacji sprzeczność pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.

III SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie Towaru następuje po dokładnym wypełnieniu formularza zamówienia, podaniu dokładnych, prawdziwych danych, wybrania formy płatności i dostawy.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionego formularza zamówienia.
 3. Jeżeli przy produkcie widnieje informacja „Produkt niedostępny”, oznacza to, że produkt jest niedostępny na stanie magazynowym w celu informacji o dostępności produktu proszę skontaktować się z obsługą Sklepu.
 4. W celu dokonania zakupu należy zalogować się do sklepu lub skorzystać z możliwości zrobienia zakupów bez rejestracji wypełniając formularz zamówienia.
 5. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia
 6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia, w przypadku nie zaksięgowania wpłaty oraz nie odebrania przesyłki przez kupującego.
 8. Rabaty udzielone Kupującemu nie łączą się z promocjami.
 9. Klient może w dowolnym momencie sprawdzić aktualny stan swojego zamówienia logując się na swoje konto.
 10. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny, będący podstawą do reklamacji oraz gwarancji.
 11. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
 12. Warunkiem wysyłki towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 13. Płatność za zamówiony towar odbywa się przelewem na konto bankowe Sprzedawcy:

Bank Pekao S.A
Numer rachunku bankowego: 83 1240 3145 1111 0000 2779 7897
Właściciel rachunku bankowego:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SALIGA” Grzegorz Balicki
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Ks. J. Popiełuszki 70

chyba że Kupujący wybrał opcję „za pobraniem” wtedy płatność następuje przy odebraniu przesyłki od kuriera

IV CZAS I KOSZTY DOSTAWY

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
 2. Zamówienie realizowane jest w terminie do 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 3. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. O sytuacji tej Kupujący zostanie powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową. W tym przypadku Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
 4. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji i ma możliwość zmiany zamówienia lub rezygnacji.
 5. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.
 6. Koszty transportu podane w Sklepie dotyczą przesyłek na terenie Polski.
 7. Koszty transportu pokrywa Kupujący.
 8. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu paczki przy kurierze a w razie jej uszkodzenia sporządzenia w obecności kuriera formularza szkody.
 9. Nieodebrania paczki i zwrot przesyłki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania.

V WYMIANA TOWARU

 1. Wszystkie Towary podlegają wymianie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Kupującego.
 2. Wymieniany produkt nie może nosić śladów użytkowania, powinien być oryginalne zapakowany, powinien posiadać wszystkie metki oraz oznaczenia.
 3. Koszty ponownego nadania przesyłki ponosi Kupujący.
 4. Realizacja wymiany następuje po uprzednim uiszczeniu opłaty wskazanej przez sprzedającego oraz otrzymania przez sprzedającego wymienianego towaru.
 5. Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź na inny. Jeśli cena nowo wybranego Towaru jest różna od pierwotnej Kupujący jest zobowiązany do dokonania dopłaty na konto Sklepu. Jeśli jest niższa Sprzedający dokona zwrotu na konto Kupującego.
 6. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.
 7. Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez Sprzedającego.
 8. Wymieniany Towar prosimy odsyłać na adres:
  Gym Skin
  97-200 Tomaszów Maz
  ul. Ks. J. Popiełuszki 70
  wraz formularzem wymiany/zwrotu towaru oraz dowodem zakupu.
 9. Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 nr 827 z pozn. zm) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

VI PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO SKUTKI

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Konsument otrzymał zakupiony produkt (lub inna osoba – wskazana przez Kupującego od odbioru przesyłki).
 3. Kupujący może odstąpić od umowy przesyłając Sprzedającemu przed upływem 14 dni Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może to zrobić drogą milową lub pocztową za pomocą listu poleconego.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu wysyłki.
 5. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości.
 6. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, musi być oryginalnie zapakowany i musi posiadać wszystkie metki i oznaczenia.
 7. Koszty dostarczenia Produktu do sklepu ponosi Kupujący.
 8. Towar należy odesłać wraz z formularzem zwrotu/wymiany oraz oryginalnym odwodem zakupu na adres:

Gym Skin
97-200 Tomaszów Maz
ul. Ks. J. Popiełuszki 70

 1. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów za pobraniem.
 3. Zwroty należności za zwracany towar dokonywane są jedynie na podane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przez Sklep zwracanego towaru.

VII REKLAMACJE

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są produktami nowymi i  podlegają prawu rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez kupującego dowodu zakupu.
 3. Kupujący powinien wypełnić i dołączyć do reklamowanego produktu Formularz reklamacji i podać w nim szczegóły reklamacji, (jaki produkt jest reklamowany, zwięzły opis wady, okoliczności -w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru).
 4. Sklep w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji poinformuje Kupującego o swoim stanowisku.
 5. W przypadku kiedy Sklep uzna reklamację za zasadną, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. W szczególnych przypadkach Kupującemu zostaną zwrócone należności za reklamowany produkt pomniejszone o koszt transportu.
 6. Jeśli Sklep uzna zgłoszoną reklamację jako niezasadną, rozpatrywany produkt zostanie zwrócony Kupującemu wraz z Pisemną decyzją w sprawie reklamacji na adres podany w zamówieniu.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

IX PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona internetowa www.gymskin.pl, jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SALIGA” Grzegorz Balicki oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
 2. Zdjęcia znajdujące się na stronie www.gymskin.pl są własnością Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SALIGA” Grzegorz Balicki, a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie i przetwarzanie.
 3. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być rozpowszechniana w żaden sposób bez zgody jej właściciela.
 4. Wszelkie znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na stronie są znakami towarowymi będącymi prawną swoich właścicieli.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach realizacji zamówienia.
 2. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do wprowadzania zmian w ich zakresie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwi realizację zamówienia.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili, aż cofniesz swoją zgodę na takie przetwarzanie. W innym przypadku twoje dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy/usług, a jedynie w uzasadnionych wypadkach przez dłuższy okres (minimalny i niezbędny dla realizacji odpowiednich celów i praw), jednak zawsze przy zachowaniu pełnej zgodności procesu przetwarzania danych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa – dotyczy to np. przetwarzania danych po zakończeniu świadczenia usługi w celach reklamacyjnych, czy innego dochodzenia roszczeń.

XI POLITYKA COOKIES

 1. Sklep Internetowy www.gymskin.pl używa plików cookies,
 2. Korzystający ze sklep wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep plików cookies.
 3. Odwiedzający sklep może zarządzać swoimi ustawieniami cookies jednak wprowadzenie zmian może wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Sklepu.
 4. Jeżeli kupujący nie wyraża zgody na wykorzystanie plików cookies, powinien  zmienić ustawienia swojej przeglądarki  lub zrezygnować z korzystania ze sklepu.
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować stronę do preferencji Użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych zakupów.
 6. Sklep nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Klientów ani informacji poufnych.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie zawierane są w języku polski i zastosowanie w ich przypadku ma prawo polskie.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym których rozstrzygnięcie na drodze polubownej okaże się niemożliwe zostanie poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.